kontrola

Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni prowadzi Książkę kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne.

 Książka kontroli wraz ze sprawozdaniami i protokołami pokontrolnymi znajduje się w dokumentacji Dyrektora GBP w Żołyni.

 Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żołyni przeprowadzana jest kontrola wewnętrzna.

 Udostępnianie danych zawartych w dokumentacji kontroli GBP w Żołyni odbywa się zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.